Przez wiele lat działaliśmy pod nazwą „Lista Przyjaciół Radia Maryja”.

Z czasem jednak, spontanicznie, nasze zainteresowania skupiły się wokół problemów związanych z wkroczeniem reformatorskiego modernizmu do Kościoła Katolickiego i konieczności dochowania wierności Tradycji. Zbliżyliśmy się w ten sposób do Bractwa Św. Piusa X założonego przez śp. abp-a Marcela Lefebvre’a oraz bractw i instytutow podleglych Papieskiej Komisji Ecclesia Dei.

Z wielką radością powitaliśmy próby przywrócenia Tradycji przez Ojca Świętego, Benedykta XVI – m.in. anulowanie ekskomuniki rzuconej na Bractwo i, co jeszcze ważniejsze, przywrócenia tradycyjnej Mszy Świętej Wszechczasów w rycie trydenckim. Mszy, dodajmy, bezprawnie odebranej wiernym na całym świecie, wbrew bulli Piusa V, który pod groźbą klątwy zakazywał wszelkich utrudnień jej odprawiania.

 Niestety, zmian tych nie dostrzegamy w Radio Maryja. Nie zareagowało ono zupełnie na Motu Proprio. Wciąż odprawiana jest tam wyłącznie „nowa” Msza Święta, co do której istnieją poważne wątpliwości, czy w ogóle jest katolicka. Czas w Radio Maryja zatrzymał się na „zdobyczach” II Soboru. Jakby nie było żadnych zmian w Watykanie.

 Nie wypieramy się historycznych związków z Radiem Maryja, ale to ono przecież nie idzie za nauczaniem obecnego papieża. My zaś tak. Nasze drogi zatem się rozchodzą, choć wciąż bardzo cenimy walkę o polskość i moralność, jaka trwa pod jego sztandarami.

 Nadszedł więc czas na zmianę nazwy listy, która mogła wprowadzać niektóre osoby w błąd. Być może kiedyś – módlmy się o to – znów będziemy mogli powrócić do starej nazwy: Lista Przyjaciół Radia Maryja. Na dziś postanowiliśmy nazwać się „Litterae Pro Reiectionem Modernismi”.

Szczęść Boże.
Marian Ostrowski i Mirosław J. Wiechowski, administratorzy.

Osoby zainteresowane braniem udziału w dyskusjach odsyłamy na stronę
http://groups.google.com/group/lprm?hl=pl
Z góry zaznaczamy, iż przy zapisach należy podać swe imię i nazwisko oraz napisać parę zdań o sobie do wiadomości pozostałych członków listy. Jest to absolutnie konieczny i nie podlegający dyskusji warunek uczestnictwa.